PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY

Moderní konstrukční systém z dřevěných prutových prvků spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny, který se vyznačuje vysokou únosností, variabilitou tvarů a schopností překlenout velká rozpětí bez vnitřní podpory. Navíc systém cenově dostupný a rychle realizovatelný, se kterým zastřešujeme stavby již téměř 30 let.

outline-logo
O VAZNÍCÍCH VÝROBNÍ PROCES PRACOVNÍ POSTUP MATERIÁL GALERIE

vyrábíme
a realizujeme
dřevěné střešní konstrukce

Využitelnost

VYRÁBÍME A REALIZUJEME DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Od zastřešení rodinných domků až po konstrukce velkých rozpětí (do 30m bez podpory), např. výrobních hal, skladů, zemědělských staveb, střešních nástaveb a vestaveb, supermarketů apod. Mimo to je možné tento systém efektivně využít i pro stěnové konstrukce.

Ekologie

VYRÁBÍME A REALIZUJEME DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Příhradové konstrukce s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Používáme výhradně sušené hoblované řezivo, které není nutné chemicky ošetřovat.

variabilita konstrukcí

Možnost vytvořit prakticky jakoukoliv střešní konstrukci na jakémkoli půdorysu
1
sedlové
navrhujeme a montujeme šikmé střechy a dřevostavby
2
pultové
stavíme krovy a překrásné vazníkové konstrukce
3
Valbové
realizujeme konstrukce z masivního lepeného lamelového dřeva a křížem lepeného dřeva CLT
4
Mansardové
montujeme střešní okna a světlovody VELUX a ROTO
5
Obloukové
navrhujeme a montujeme šikmé střechy a dřevostavby
6
Přímopasé
stavíme krovy a překrásné vazníkové konstrukce
7
Nůžkové
realizujeme konstrukce z masivního lepeného lamelového dřeva a křížem lepeného dřeva CLT

vyrábíme
a realizujeme
dřevěné střešní konstrukce

01.

Kvalitní návrh konstrukce

Základem efektivní výroby je kvalitní návrh konstrukce a dokonalá výrobní dokumentace. Vzhledem k náročnosti statických výpočtů je celý proces návrhu zastřešen softwarem Mitek.

02.

kvalifikovaný
projektant

Základem efektivní výroby je kvalitní návrh konstrukce a dokonalá výrobní dokumentace. Vzhledem k náročnosti statických výpočtů je celý proces návrhu zastřešen softwarem Mitek Pamir.

03.

Nejdůležitější
parametry

Nejdůležitějšími parametry pro výpočet jsou sněhová a větrná oblast, zatížení krytinou, podhledem, popřípadě další předpokládáná zatížení – nádrž na vodu v podstřešním prostoru, umístění solárních panelů, zavěšení vrat, světel, vzduchotechniky apod.

04.

vytvoření
cenové nabídky

Po předběžném návrhu a posouzení konstrukce je vytvořena cenová nabídka. Po odsouhlasení objednatelem a zaměření stavby je generována dílenská dokumentace, dokumentace pro montáž a statický výpočet.

pracovní postup

01
icon
Příprava řeziva

Strojní data konstrukce jsou z výrobního softwaru Pamir poslána do pily a následně je vygenerováno optimální schéma pořezu s minimálním odpadem. Dle vytvořeného kusovníku pak operátor nachystá řezivo v požadovaných průřezech a skladových délkách.

02
icon
Vyřezání prvků
na CNC pile včetně popisu

Připravené řezivo vkládáme v určeném pořadí na dopravník pily. Čidla pily přeměří rozměry a křivost řeziva a postupně vyřezává jednotlivé prvky vazníku. Pro eliminaci lidské chyby jsou prvky automaticky bezkontaktně popsány a následně je skládáme na manipulační vozíky.

03
icon
Nastavení geometrie vazníku
na lisovacím stole

Vyřezané prvky dovezeme k lisovacímu stolu, kde nastavíme dle výkresu přesný tvar vazníku pomocí fixačních úhelníků a dorazů.

04
icon
Umístění styčníkových desek

Na stoly umístíme řezivo a styčníkové desky. Přitom dbáme na to, aby byl zvolen správný typ a velikost. Styčníkové desky ukládáme na místo dle kladečského schématu.

05
icon
Zalisování desek
a příprava na expedici

Po umístění a přeměření polohy desek je spuštěn lis a desky řádně zalisovány do dřeva. Poté uvolníme dorazy a vazník přemístíme na transportní vozík.

06
icon
Skladování
a expedice

Po naplnění vozíku je výrobní dávka přemístěna do expedičního skladu, odkud po dokončení celé střechy vazníky vyráží auty s hydraulickou rukou na stavbu. Disponujeme velkým venkovním skladem a nemusíme tak vyrábět na poslední chvíli. Vazníky vám rádi vyrobíme dopředu, zdarma uskladníme a na stavbu dodáme v požadovaný termín.

používané
materiály

používané
materiály

icon

Řezivo používané pro výrobu vazníků musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14081–1 o třídění dřeva podle pevnosti, běžně pevnostní třídy C24. Kromě toho musí dřevo vyhovovat kritériím pro podélné zakřivení ve směru šířky, tloušťky, šroubové a příčné zakřivení, definovaným v EN 844–3 a měřeným podle EN 1310.

icon

Pro dokonale rovné vazníky používáme výhradně certifikované vazníkové řezivo S4S, které je sušené a hoblované.
Běžně používáme řezivo tloušťky 45–80 mm a šířky 70–240 mm.

E-mail
Adresa
PENTI PREFAB s. r. o.
Osvoboditelů 609
683 23 Ivanovice na Hané
IČ: 27712061
DIČ: CZ27712061

Spisová značka: C 53843 vedená u Krajského soudu v Brně
KONTAKTUJTE NÁS