PENTI PREFAB | Reference

Garážové stání Vyškov

Investor za námi přišel s požadavkem zastřešit garážové stání pro hydraulické plošiny a jeřáb na půdorysné ploše 9,7×24,5m a předložil platnou projektovou dokumentaci, kde byla nosná konstrukce střechy řešena z ocelových profilů IPE360, IPE 180 a IPE 160. Podařilo se nám investora přesvědčit k náhradě oceli za dřevo. Zůstaly pouze ocelové sloupy z trubek Manesmann o průměru 240 mm, které charakterizují činnost investora – elektromontážní práce. Celá nosná konstrukce střechy je pak vytvořena kombinací průvlaků z lepeného lamelového dřeva a vlašských krokví z řeziva KVH, které jsou do nosných průvlaků zapuštěny pomocí skrytých ocelových prvků. Střecha je pokryta trapézovým plechem se zesíleným kotvením proti sání větru.
Výsledkem je krásná konstrukce i dobrý pocit investora z úspory investičních prostředků.

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314