PENTI PREFAB | Reference

ReferenceDřevostavby

Rekonstrukce historické dřevostavby v Památníku romského holocaustu

Stav před rekonstrukcí
Detail napadení konstrukce dřevokaznými houbami
Napadená stěna
Vzhled plných vazeb a obkladu před sanací
Stav před započetím demontáže
Průběh demontáže vnitřního a vnějšího opláštění
Odhalená nosná konstrukce
Dokumentace tesařských spojů
Vykládka nových a repasovaných prvků konstrukce, které byly očištěny a ošetřeny v dílně.
Sestavování plných vazeb na nové základové desce
Montáž plných vazeb
Téměř dokončená kostra stavby
Dokončený záklop střechy impregnovanými prkny
Staré a nové prvky
Začíname oplášťovat repasovanými prkny s polodrážkou
Detail skříně rozvaděče
Vnitřní opláštění a obnovená příčka
Nová šedá podlaha
Hotový interiér s dočasnou expozicí
Panely expozice v dokončeném interiéru
Po dokončení vnějšího opláštění
Slavnostní otevření s účastí ministra školství
Repasovaná okna
Vězeňský barák v podobě z roku 1942
Typizovaný vězeňský barák - jsme opravdu na Moravě nebo v Auschwitz - Birkenau? Kdo poznal některý z německých vyhlazovacích táborů, přepadnou ho při návštěve i za krásného počasí stejně neblahé pocity...

Rekonstrukce historické dřevostavby v Památníku romského holocaustu

Záměrem celé stavby byla alespoň částečná záchrana na Moravě unikátního objektu původního vězeňského baráku sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu a jeho rekonstrukce do podoby, v jaké byl vybudován v roce 1942. Dochovaný objekt byl totiž rozsáhle napaden dřevomorkou a jinými dřevokaznými houbami a hmyzem. Snahou bylo využití alespoň části dřevěných prvků původní stavby – zejména původní části plných vazeb krovu, část vnitřního dřevěného opláštění a původní dochovaná okna. Výsledná podoba objektu vychází jednak z dochované dokumentace (fotografické, kresebné, projektové), jednak z charakteru konstrukcí odhalených sondáží.

V průběhu rekonstrukce došlo k šetrnému rozebrání konstrukce, každý prvek byl posouzen přizvaným odborníkem na dřevokazné houby a hmyz, viditelně popsán. Prvky, které nebylo možné kvůli velkému poškození zachránit, byly důkladně zaměřeny a zdokumentovány včetně tesařských spojů, na základě čehož pak byly vytvořeny jejich repliky. Zachované prvky byly roztříděny převezeny kamionem do dílny, kde byly mechanicky očištěny, ošetřeny chemickou impregnací a následně natírány lazurami v odstínu, který odpovídal předpokládanému původnímu vzhledu objektu. Byla také provedena repase jediné původní příčky, vestavba dřevěné skříně pro skrytí rozvaděče a osazení replik a repasí oken a dveří. Nakonec byla zabudována nová pochůzí vrstva podlahy, která byla pro dosažení patinovaného vzhledu ošetřena šedou lazurou.

I přes náročnost celé akce byla stavba předána v požadovaném termínu a ke spokojenosti zadavatele včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

O celém průběhu rekonstrukce několikrát informovala Česká televize v hlavním zpravodajství Události
i v pořadu Události v regionech

Více o historii tábora naleznete zde

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314