PENTI PREFAB | Reference

ReferenceTesařské konstrukce a konstrukce z lepeného dřeva

Replika věže na Žalmanově vile v Brně Jundrově

Původní fotografie - jediný podklad, na základě něhož jsme navrhli proporce a vzhled nové věžě
Průběh konstrukce - drátěný 3D model, jehož vytvoření předcházelo detailní studium historické literatury a dobových věží.
Nosná konstrukce věže
Model věže s ramenáty
Srovnání modelu s původní fotkou
Stavba spodní části věže
Stavba horní části věže
Nakládka na kamion - kvůli transportním dimenzím - výška přes 8m a šířka u okapu 4,6m - byla věž rozdělena na tři části.
Sestavení na místě
Dokončení montáže bednění a příprava opláštění mědí na zemi
Dům před návratem k původnímu vzhledu
1
Odstrojení lešení a příprava rakety ke startu
2
3
4
Přistání proběhlo hladce
6
Detail věže
Nový pohled na vilu
Prutový statický model
Statický model tělesa věže

Replika věže na Žalmanově vile v Brně Jundrově

V průběhu stavebních úprav secesní vily v Brně Jundrově, jejichž cílem je navrátit dům do původní podoby, kterou měl na počátku 20. století, jsme byli na jaře 2012 osloveni realizační firmou se zadáním vyprojektovat a vrátit na dům repliku původní veže, která podlehla devastacím kolektivními vlastníky v poválečných letech. Vzhledem k neexistenci původní projektové dokumentace byla jediným vodítkem pro návrh věže černobílá fotografie, kterou se současným vlastníkům podařilo získat od potomků původních majitelů žijících v Izraeli.

Tento nelehký úkol, kterého jsme se zhostili s velkou pokorou, znamenal v první fázi dlouhé hodiny studia historických pramenů a věžové literatury. Na základě získaných poznatků byl vytvořen první prutový model a hmotová studie, která byla porovnávána jak s fotografií původního stavu, tak s proporcemi spodní stavby. Poté došlo k finálním úpravám rozměrů, aby věž působila harmonicky.

V následující fázi byl vypracován statický model celé konstrukce a nadimenzování všech nosných prvků. Dalším krokem bylo vytvoření podrobné výrobní dokumentace pro každý prvek. Použity byly výhradně historicky ověřené tesařské spoje, které byly v místech většího namáhání zesíleny ocelovými spojovacími prostředky.

Nelehkým úkolem bylo také řešení vnějšího opláštění. Původní věž byla totiž ve spodní části pokryta atypickým rozměrem světle zelené glazované věžové bobrovky, jejíž zbytky byly nalezeny na půdě. Tímto nálezem začalo takříkajíc detektivní pátrání po výrobci schopném takto malý rozměr bobrovky dodat. Výsledkem bylo zjištění, že žádný výrobce u nás ani v okolních zemích tento rozměr sériově nevyrábí, a zakázková výroba takto malého množství by přišla na celé jmění. Navrhli jsme tedy opláštit celou věž mědí.

Téměř každá secesní věž je ukončena makovicí a praporcem. Z fotografie původní věže však nebyl tvar makovice ani praporce zřejmý. Inspirací pro navržený tvar se tedy staly secesní věže v Prostějově doplněné uměleckou invencí pana pasíře. Do makovice byly v souladu s tradicí vloženy do vodotěsného tubusu dokumenty o historii domu a sada současných mincí.

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314