PENTI PREFAB | Reference

Přístavba školy

Přístavba školy v Dolních Loučkách – kombinovaná kostrukce z vaznicového krovu a příhradových vazníků.
Realizace: prosinec 2005

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314