PENTI PREFAB | Příhradové vazníky

Příhradové vazníky

Vyrábíme a montujeme dřevěné prefabrikované nosné prvky spojované kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, běžně označované jako dřevěné příhradové vazníky. Tyto konstrukce jsou vhodnou alternativou ke klasickým tesařským konstrukcím. Jejich výhodou oproti klasickým konstrukcím je maximální efektivita díky statickému posouzení použitím výpočetní techniky, vysoká produktivita výroby využitím prefabrikace a rychlost montáže, která na rozdíl od řemeslně náročných klasických tesařských konstrukcí má minimální nároky na kvalifikovanou práci.

Pokud máte zájem o dodávku střešních konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků, vyplňte prosím náš Interaktivní poptávkový formulář a my pro Vás vytvoříme zcela nezávazně a zdarma cenovou nabídku. Pokud máte k dispozici projektovou dokumentaci, zašlete nám prosím půdorys posledního podlaží, půdorys střechy, stavební řezy a pohledy na mail poptavky@penti.cz

Využitelnost dřevěných vazníkových konstrukcí

Od zastřešení rodinných domků až po konstrukce velkých rozpětí (do 30m bez podpory), např. výrobních hal, skladů, zemědělských staveb, střešních nástaveb a vestaveb, supermarketů apod. Mimo to je možné tento systém efektivně využít i pro stěnové konstrukce.

Variabilita tvarů konstrukcí

Možnost vytvořit prakticky jakoukoliv střešní konstrukci na jakémkoli půdorysu. Nejběžnější typy vazníkových konstrukcí jsou následující: a) sedlové b) pultové c) valbové d) mansardové e)obloukové f) přímopasé g) nůžkové. Pokud chceme využít podkroví, představují vhodnou volbu vazníky hambalkové. Mimo výše zmíněné lze zkonstruovat vazníky atypické dle požadavku zákazníka.

Ekologie

Příhradové konstrukce s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze smrkového dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Řezivo je strojně vysušeno na 15% vlhkost a ohoblováno. Díky tomuto ošetření se lze vyhnout chemické impregnaci.

Popis výrobního procesu

Základem efektivní výroby je kvalitní návrh konstrukce a dokonalá výrobní dokumentace. Vzhledem k náročnosti statických výpočtů je celý proces návrhu zastřešen softwarem Mitek. Nezanedbatelným v celém procesu návrhu je ale kvalifikovaný projektant, který na základě zadaných vstupních parametrů navrhne co nejekonomičtější variantu konstrukce. Nejdůležitějšími parametry pro výpočet jsou sněhová a větrná oblast, zatížení krytinou, podhledem, popřípadě další předpokládáná zatížení – nádrž na vodu v podstřešním prostoru, umístění solárních panelů, zavěšení vrat, světel, vzduchotechniky apod. Po předběžném návrhu a posouzení konstrukce je vytvořena cenová nabídka. Po odsouhlasení objednatelem a zaměření stavby je generována dílenská dokumentace, dokumentace pro montáž a statický výpočet.

Technologická zařízení

  • počítačem řízená 4osá úhlová kotoučová pila
  • hydraulický portálový lis (50 t)

Materiál

Dřevo

Řezivo používané pro výrobu vazníků musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14081–1 o třídění dřeva podle pevnosti a vizuální třídy S10. Kromě toho musí dřevo vyhovovat kritériím pro podélné zakřivení ve směru šířky, tloušťky, šroubové a příčné zakřivení, definovaným v EN 844–3 a měřeným podle EN 1310. Pro výrobu vazníků používáme prioritně sušené hoblované řezivo S4S tloušťky 45 mm a šířky 90–240 mm. Výhodou tohoto řeziva oproti běžnému řezivu z pily je vyšší rovinnost a stálost prvků vazníku, které nesesychají a nekroutí se Navíc se lze obejít i bez chemického ošetření.

Styčníkové desky

Styčníkové desky jsou určené ke spojování dřevěných prvků zalisováním.

Pracovní postup

  • příprava dřevěných přířezů na úhlové pile
  • položení přířezů na upínací stolky
  • fixace geometrie dílce
  • osazení vrchních styčníkových desek na přířezy
  • osazení spodních styčníkových desek na upínací stolky
  • postupné zalisování všech styčníků
  • přesun zalisovaného dílce na přepravní vozík
  • sestavování dalšího dílce

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314